André Vlaanderen – Opus 28; M.J. Mulder

André Vlaanderen - exlibris voor M.J. Mulder, opus 28Opus 28
Uitgegeven in 1937
Fotolithografie (P6)

Hieronder de tekst uit het boek CLX Ex-librissen door A.G. Stainforth:

M.J. Mulder, fotolithographie

De vrouwenfiguur, oprijzend uit het naammonogram, de haren met bloemen getooid, een aandachtig een plantje onder de loupe determinerend, verzinlijkt de botanie, en meer in het bijzonder de liefde tot de natuur, die zich niet vergenoegt met bewonderende aanschouwing, maar ook tot een diepere kennis wenscht door te dringen. Deze gedachte wordt onderlijnd door de spreuk: Parva licet componere magnis, men mag het kleine met het groote vergelijken.

Het motief, dat het ontwerp onderaan afsluit, het gevleugelde hoofd met de vele tongen, symboliseert de polyglottische kennis van de eigenares van dit boekmerkteeken.

Formaar 55×90 mm, gerdukt in zwart en goud op creme papier, sign. Andre Vlaanderen 1937.