André Vlaanderen – Opus 29; J.J.M.E. Muijser

Andre Vlaanderen - Opus 29, J.J.M.E. MuijserOpus 29
Uitgebracht in 1937
Fotolithografie (P6)

Hieronder de tekst uit het boek CLX Ex-librissen door A.G. Stainforth:

J.J.M.E. Muijser, Fotolithografie

De Ex-libris-teekening stelt een rustend landmeter voor, die zich in zijn studeervertrek onledig houdt met geschiedkunde en plaatsbeschrijving.

Bovenaan staan in een cirkelboog de wapens der elf Nederlandsche provincies gegroepeerd, terwijl de omlijsting verder de titels van een drietal standaardwerken vermeldt, welke onderscheidenlijk de geschiedenis van Amsterdam, Dordrecht en Zeeland beshcrijven. beneden wordt de compositie afgesloten door een banderol en een geopenden passer, de laatste is een bescheiden aanduiding van het beroep; de inscriptie: Op mijn stoel door mijn land*, is van toepassing op den rustenden geodeet, die, kalm gezeten in zijn bibliotheek, bij het lezen in zijn topografische boeken, in gedachten het land doorkruist.

Formaat 64 x 104 mm., gedrukt in zwart en goud op creme papier. Sign. onderaan rechts: Andre Vlaanderen, links: Dec.1937

* Variatie op den titel van een bekend werkje van de hand van Dr. E. Laurillard, luidend: Op uw stoel door uw land.