André Vlaanderen – Opus 95; A.G. Stainforth

Andre Vlaanderen - Opus 95, A.G. StainforthOpus 95
Uitgebracht in 1944
Fotolithografie (P6)

Hieronder de tekst uit het boek CLX Ex-librissen door A.G. Stainforth:

A.G. Stainforth, fotolithografie

Dit landschap-ex-libris is een toespeling op den naam, waarvan echter twee beteekenissen worden gegeven. Volgens de eene beteekent Stainforth – stone forth – versterkt kastyeel (steen), volgens de andere is de naam afgeleid van het oud-Saksisch: Stainn (steen) en fort (doorwaadbare overgang van een stroom: Nederl. Wed. Fr. Gue). Alzoo de plaats waar stenen in de bedding het overschrijden van een stroom mogelijk maken.

Om aan de eene, noch aan de andere uitlegging de voorkeur te geven, zijn in het ontworpen berglandschap beide uitleggingen vereenigd, in beeld gebracht. Men ziet een versterkten burcht op een berg, aan welks voet een snel stroomende beek loopt, terwijl de steenen in de bedding een voetganger tot overgang dienen.

In de linkerbovenhoek staat het familiewapen.

Formaat 57 x 89 mm. Gedrukt in zwart op wit papier, sign. onderaan, links: MCMXLIV, rechts: Andre Vlaanderen