André Vlaanderen – Opus 115; Hector Bruggeman

Andre Vlaanderen - exlibris Hector BruggemanOpus 115
Uitgegeven in 1944
Lijncliché (P1)

Hieronder de tekst uit het boek CLX Ex-librissen door A.G. Stainforth:

Hector Bruggeman, lijncliché

De naam Bruggeman – brugwachter – heeft den ontwerper een figuur uit de Noordsch-Germaansche mythologie geïnspireerd en wel die van Heimdall, den nooit slapenden wachter van de brug Bifrost. Den regenboog die de verbinding vormt tusschen Manheim, de aarde, het verblijf der menschen en Asenheim, den machtigen burcht der goden, bij het minste onraad, dat van de zijde der reuzen, de ontketende natuurkrachten, dreigde, waarschuwde Heimdall door krachtige stooten op zijn giallarhoorn, die tot in de uiterste hoeken van het wereldruim weerklonken.

De gekroonde B, het heraldisch motief van Brugge, vormt hier de hoofdletter van den familienaam.

Formaat 61 x 106 mm, gedrukt in zwart op creme papier, sign. onderaan in ‘t midden: Andre Vlaanderen ’44