André Vlaanderen – Opus 122; Albert Koentges

Andre Vlaanderen - opus 122, Albert KoentgesOpus 122
Uitgebracht in 1944
Lijncliché (P1)

Hieronder de tekst uit het boek CLX Ex-librissen door A.G. Stainforth:

Albert Koentges, lijncliché

Een ex-libris, dat het bedrijf eener chemische ververij verzinlijkt door een voorstelling van het oude, eenvoudige handwerk van den lakenverwer, die bezig is het laken of ander weefsel in de kuip met kleurstof te behandelen.

Het roerhout staat naast den werkman, terwijl op den achtergrond een ander bezig is de pas geverfde stukken op de drooglijnen te spannen. De regenboog duidt op het kleurenspectrum en het nog juist zichtbaar silhouet van het Brugsche Belfort geeft aan, dat het bedrijf van dezen bibliofiel te Brugge is gevestigd.

Formaat 55 x 76 mm. gedrukt in zwart op creme papier. Sign. onderaan rechts: Andre Vlaanderen, links A° MCMXLIV