André Vlaanderen – Opus 137; Ir.P.Schepens

Andre Vlaanderen - opus 127, Ir. P. SchepensOpus 137
Uitgebracht in 1945
Lijncliché (P1)

Hieronder de tekst uit het boek CLX Ex-librissen door A.G. Stainforth:

Ir. P. Schepens, lijncliche.

Ex-libris van een waterbouwkundig ingenieur, belast met het toezicht op de waterbouwkundige werken in West-Vlaanderen, op welke functie de verschillende in het ontwerp toegepaste motieven doelen.

In het midden is het gebied langs de zeekust, tusschen de Fransche en de Nederlandsche grens, weergegeven in een kaart, waarop alleen de waterwegen zijn aangegeven en waarboven een zittende figuur met roeispaan in de rechterhand en met de linkerarm rustend op een watervat, als bekronend motief in een boog is geplaatst. Daarbij voegt zich het wapen van West-Vlaanderen en de zinspreuk: Vincit assiduns labor (gestadige arbeid komt alles te boven), toepasselijk op den voortdurenden strijd tegen het water.

Deze allegorische voorstelling is niet die van Neptunes (Poseidon), den woesten heerscher der zeeën, maar van den wat minder grimmigen watergeest der polders en binnenwateren. Als sluitvignet staat onderaan de afbeelding van een waterwindmolen van het traditionele type, dat niet alleen door zijn karakteristiek silhouet zooveel bijdraagt tot de landelijke schoonheid, maar dat in de praktijk ook heeft bewezen nog steeds te voldoen aan de praktische eischen van een poldermolen.

Formaat 110 x 61 mm. Gedrukt in zwart op wit papier. Sign. onderaan rechts: Andre Vlaanderen, links A°’45.