André Vlaanderen – opus 39; Ach. van Acker

André Vlaanderen - exlibris voor Ach. van Acker, opus 39Opus 39
Uitgebracht in 1941
Rastercliché (P2)

Hieronder de tekst uit het boek CLX Ex-librissen door A.G. Stainforth:

Ach. van Acker, 1941, Clichedruk.

In een studeervertrek met wijd geopend venster, waardoor de zon binnendringt, zit, naast een bibliotheek van oude folianten, een lezende figuur, die even opziet van zijn boek en in de verte tuurt. Deze voorstelling wordt gesteund door een strophe uit Bilderdijk’s “Afscheid”:

In ‘t voorleden ligt het heden
in het nu, wat worden zal

Voorstelling en randschrift zinspelen op den politieken loopbaan van minister van Acker (een staatsman moet vooruit zien) en op zijn hoedanigheid van boekenantiquarius in de initialen A.V.A. zijn het wapen van Brugge en de Brugsche B geplaatst.

Formaar 54×95 mm., gedrukt in zwart op creme papier, Sign. in den rechter benedenhoek: Andre Vlaanderen.