André Vlaanderen – Opus 94; St.Jozefsgesticht

Andre Vlaanderen - exlibris St.JozefsgestichtOpus 94
Uitgegeven in 1944
Fotolithografie (P6)

Hieronder de tekst uit het boek CLX Ex-librissen door A.G. Stainforth:

St. Jozefsgesticht, Torhout, fotolithografie.

In het midden van een kruis van egelantieren, de bloem, die het zinnebeeld der heilrijke inspanning is, prijkt de beeltenis van Sint Jozef, den schutspatroon van deze stichting, welke een collage, een kostersschool en een normaalschool omvat.

De voet vann het kruis wordt ingenomen door het wapen van Torhout, de vier hoeken dragen onderscheidenlijk de beeltenis der patroonheiligen:

  • Sint Rembertus, patroon van het College (oude humanoria en middelbare afdeling). Deze heilige uit Torhout was leerling van de eerste in die stad gestichte kloosterschool in de 9e eeuw en tweede bisschop van hamburg en Bremen. – Inscriptie: Ex humo cole hominem (Bouw uit stof een mensch).
  • Sint Gregorius, patroon van de kosterschool, staat, als Gregorius de Groote, bekend als hervormer van de liturgie en van den kerkzang. – Inscriptie: Sancta, Sancte (doe heilige dingen op heilige wijze).
  • Gelukzalige Achas, patroon van de Oefenschool, een heilig knaapje van Torhout uit de 13e eeuw. – Inscriptie: Discens doce, parve, magnos (Kleine jongen, onderwijs al leerend de grooten).
  • Sint Don Bosco, patroon van de Normaalschool, is de groote heilige pedagoog. – Inscriptie: Disce docere (Leer onderrichten).

Formaat 56 x 77 mm, gedrukt in zwart op wit papier. Sign. onderaan links: A.D. MCMXLIV, rechts: André Vlaanderen fecit.