De AMRO-Privérekening

AMRO priverekeningUitgever: AMRO-Bank
Aantal bladzijden: 32

Dit boekje is uitgegeven door de AMRO-Bank om nieuwe rekeninghouders wegwijs te maken bij de bank.

Voorwoord van een geletterd heer

Als oude en vertrouwde relatie van de Amro Bank en als geletterd heer, heeft men mij gevraagd dit leerzame boekje samen te stellen. Een literair werkje, dat recht doet aan de mogelijkheden van de Amro privérekening.
Dankzij mijn vlotte pen, mijn ongekende werklust en de bereidwillige medewerking van de Amro Bank heb ik mij uitstekend van mijn zware taak kunnen kwijten.
Het resultaat ligt voor u: een handig naslagwerkje, dat op vele vragen antwoord geeft. Schroom niet van deze geheel gratis informatie gebruik te maken. En mocht u, ondanks mijn verhelderende woorden, toch nog bepaalde vragen hebben, stap dan onverwijld naar uw Amro Bank. u treft daar enkele van mijn relaties; hulpvaardige lieden die graag terwille zijn, als u begrijpt wat ik bedoel.