“Holland, zooals wij het zagen”

Blik op Nederland

 

Holland in de beteekenis van Nederland, zooals we het zingen:

Holland, ze zeggen: je grond is zoo dras
Maar malsch zijn je weiden en frisch is je gras
En vet zijn je glanzende koeien.
Frisch waait de wind door je wuivende riet;
Groen zijn de dorpjes in ‘t neevlig verschiet.
Rijk staan je gaarden te droomen.
Blank is je water en geurig je hooi
Holland, mijn Holland, ik vind je zoo mooi.

Holland, ze zeggen je bent maar zoo klein
Maar wijd is je zee en je lucht zoo rein
En breed zijn je krachtige stroomen.
Goud is je graan op je zand en je klei,
Purper het kleed van je golvende hei,
Stoer zijn je ruischende boomen.
Holland, ik min je om je heerlijken tooi,
Holland, mijn Holland, ik vind je zoo mooi.

S. Abramsz.

 

Deze reis door ons land zal voornamelijk een ‘stedetocht zijn. We zullen onze steden zien in de vele groote en kleine afbeeldingen van deze album. En de tekst zal er ons enkele bijzonderheden van vertellen. We beginnen met Amsterdam, volgen de kustlijn van de Zuiderzee tot Helder, om dan over Alkmaar en langs de Zaan onze eerste tocht door Noord-Holland boven ‘t Y te eindigen. op onze tweede reis bezoeken we de steden tusschen de beide groote scheepvaartkanalen: Noordzeekanaal en Nieuwe Waterweg, terwijl het derde gedeelte toekomt aan de Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche eilanden. Dan volgt het Zuiden, vanwaar we geleidelijk opklimmen naar het noorden, langs ‘t Oosten van ons land, om dan langs de Zuiderzee onzen tocht te eindigen.

 
 
 

Volgende hoofdstuk: Noord-Holland boven ‘t IJ