Koning Arthur

Koning Arthur en de ridders van de tafelronde

De verhalen van koning Arthur en de ridders van de ronde tafel zijn nog steeds, na eeuwen te zijn verteld, populair. Op deze pagina komen de boeken die te maken hebben met deze legenden met daarbij een samenvatting zoals het verhaal in dat boek is opgenomen.

Ten tijde van de Middeleeuwen trokken verhalenvertellers van hof naar hof om hun verhalen te vertellen. Vooral in de winter wat het een welkome afwisseling voor de lange saaie avonden. De verhalenvertellers pasten de verhalen aan naar gelang het publiek en de heersende mode. Op die manier evolueerden de verhalen, waardoor er in de loop der eeuwen verschillende versies van hetzelfde bronverhaal zijn ontstaan.

Het oudste verhaal dat als manuscript is teruggevonden is dat van Geoffrey of Monmouth, getiteld The history of the Kings of Britain uit ca.1136.

 

Chrétien de Troyes heeft vijf beroemde Arthur verhalen geschreven:

 

Sir Thomas Malory heeft de dan in omloop zijnde verhalen bij elkaar gebracht in een complete uitgave, bestaande uit eenentwintig boeken, onder de naam De Morte d’Arthur. Op deze pagina ziet u de onderverdeling in de verschillende boeken. Dit verhaal is nog niet compleet.

 

Andere verhalen:

 • Enid, door Alfred Tennyson
  Een alternatieve versie van het verhaal van Erec en Enide uit 1888
 • De jeeste van Walewein, door Penninc (en Pieter Vostaert)
  Een Nederlandstalig verhaal uit ca. 1260 over de zoektocht van Walewein naar een zwevend schaakbord. Het staat ook wel bekend als Walewein en het zwevend schaakbord.
 • Het huwelijk van Sir Gawain en Dame Ragnell
  Een verhaal uit ca. 1450, waarin koning Arthur een minder fraai karakter heeft.
 • Sir Gawain en de groene ridder
  Een verhaal uit het eind van de veertiende eeuw, waarin Gawain hoffelijk blijft.