Werklijst gelegenheidsgrafiek Nico Bulder

1933

1 Nieuwjaarskaart Johan Schwencke
2 Nieuwjaarskaart Nico Bulder

1934

3 Nieuwjaarskaart Johan Schwencke
4 Nieuwjaarskaart Nico Bulder

1935

5 Vignet Wereldbibliotheek Vereeniging/td>
6 Verhuiskaart Jan Loeff
7 Nieuwjaarskaart Johan Schwencke
8 Kerstkaart And en Wim van der Kuylen
9 Nieuwjaarskaart Nico Bulder
10 Nieuwjaarskaart Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken

1936

11 Oorkonde St.-Maartensgroep der R.K.-Verkenners, Sappemeer
12 Nieuwjaarskaart J.J. Schwencke
13 Nieuwjaarskaart Nico Bulder

1937

14 Geboortekaart Cornelis Adriaan Loeff
15 Embleem eerste lustrum N.E.K.
16 Nieuwjaarskaart G.M. van Wees
17 Nieuwjaarskaart Wereldbibliotheek
18 Nieuwjaarskaart Johan Schwencke

1938

19 Nieuwjaarskaart jhr. mr. dr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer
20 Nieuwjaarskaart Johan Schwencke
21 Nieuwjaarskaart Nico Bulder

1939

22 Rijmprent ‘De tuinman en de dood’ door P.N. van Eyck
23 Herinneringsprent ‘Het gebed van De Ruyter’
24 Geboortekaart Elize Anna Margaretha Loeff
25 Paaskaart B.W.M. Ottevanger
26 Nieuwjaarskaart Johan Schwencke

1940

27 Huwelijksjubileum Jan Postma en Elis Kilian
28 Gedachtenisprent Catharina Maria van Weesmeijers

1941

29 Herinneringsprent ‘Het huis aan de drie grachten’, Amsterdam

1945

30 Rijmprent ‘Het lied van Jan Sems’ door Herman de Boer
31 Rijmprent ‘De ballade van de kerkklok’ door Lidy van Eijsselsteijn
32 Herinneringsprent burgerwacht Hoogezand

1946

33 Geboorte / herinneringsprent Christophe Asselbergs

1953

34 Nieuwjaarskaart Nico Bulder

1954

35 Vignet Wereldbibliotheek Vereniging
36 Nieuwjaarskaart Nico Bulder

1955

37 Lidmaatschapskaart Exlibriskring W.B.-Vereniging
38 Nieuwjaarskaart familie Vercammen
39 Nieuwjaarskaart Nico Bulder

1956

40 Nieuwjaarskaart Missionarissen van de H. Familie
41 Nieuwjaarskaart Veenkoloniale Bank
42 Nieuwjaarskaart Atlanta, Hoogezand

1957

43 Koppen voor tijdschrift Bode van de Heilige Familie
44 Nieuwjaarskaart Veenkoloniale Bank
45 Nieuwjaarskaart Atlanta, Hoogezand
46 Nieuwjaarskaart Nico Bulder

1958

47 Rijmprent ‘Ballade fan it spylske hûs’ door D.A. Tamminga
48 Rijmprent ‘1 Cor.13, vertoald ien ‘t Hogelandster dialect’ door Jan Boer
49 Nieuwjaarskaart J.G. Kooy – H. Blokland
50 Nieuwjaarskaart Veenkoloniale Bank
51 Nieuwjaarskaart Nico Bulder

1959

52 Vignet Arethusa Pers, Baarn
53 Nieuwjaarskaart Annie en Nico de Jonge
54 Nieuwjaarskaart Veenkoloniale Bank
55 Nieuwjaarskaart Nico Bulder

1960

56 Parochiezegel S. Ludgeri, Dronten
57 Doopbewijs Evangelisch Lutherse Gemeente Groningen
58 Nieuwjaarskaart Pater A. Duijvesteijn
59 Nieuwjaarskaart Veenkoloniale Bank
60 Nieuwjaarskaart Nico Bulder

1961

61 Herinneringsprent mr. W.A. Offerhaus
62 Nieuwjaarskaart Veenkoloniale Bank
63 Nieuwjaarskaart Nico Bulder

1962

64 Bedankkaart Nina Wind
65 Nieuwjaarskaart Veenkoloniale Bank
66 Nieuwjaarskaart Atlanta, Hoogezand
65 Nieuwjaarskaart Nico Bulder

1963

66 Nieuwjaarskaart Johannes Souverein
67 Nieuwjaarskaart Veenkoloniale Bank
68 Nieuwjaarskaart Atlanta, Hoogezand
69 Nieuwjaarskaart Nico Bulder