André Vlaanderen, exlibris voor A.G. Stainforth

Onderstaande tekst is afkomstig uit het boek ‘CLX Ex-librissen van André Vlaanderen’ door A.G. Stainforth, uitgegeven in 1946.

André Vlaanderen, exlibris voor A.G. Stainforth

Letter A.G. Stainforth, fotolithografie.

Dit landschap-ex-libris is een toespeling op den naam, waarvan echter twee beteekenissen worden gegeven.

Volgens de eene beteekent Stainforth – – versterkt kasteel (steen), volgens de andere is de naam afgeleid van hetoud-Saksisch: Stainn (steen) en Fort (doorwaadbare overgang van een stroom; Nerderl. Wed. Fr. Gue). Alzoo de plaats, waar steenen in de bedding het overschrijden van een stroom mogelijk maken.

Om aan de eene, noch aan de andere uitlegging de voorkeur te geven, zijn in het ontworpen berglandschap beide uitleggingen vereenigd, in beeld gebracht. Men ziet een versterkten burcht op een berg, aan welks voet een snel stroomende beek loopt, terwijl de steenen in de bedding een voetganger tot overgang dienen.

In de linker bovenhoek staat het familiewapen.

Formaat 57 x 89 mm.
Gedrukt in zwart op wit papier.
Sign. onderaan, links: MCMXLIV, rechts: Andre Vlaanderen.

 
 
 

Overzicht exlibris werklijst André Vlaanderen