André Vlaanderen, exlibris voor Alb. de Haene

Onderstaande tekst is afkomstig uit het boek ‘CLX Ex-librissen van André Vlaanderen’ door A.G. Stainforth, uitgegeven in 1946.

André Vlaanderen, exlibris voor Alb. de Haene

Letter Dr. Alb. de Haene, fotolithografie.

In dit medisch ex-libris heeft de met de esculaapslang strijdende haan een dubbelen zin. Vooreerst is hij hier een toespeling op den naam en bovendien staat hij als attribuut van aesculapius met de geneeskunde in betrekking.

In het handschrift leest men de spreuk: miseris succurrere disco. Ik heb geleerd den lijdenden te hulp te komen.

Formaat 51 x 80 mm
Gedrukt in zwart op wit papier.
Sign. onderaan, rechts: Andre Vlaanderen; links: 1942.

 
 
 
 
 
 

Overzicht exlibris werklijst André Vlaanderen