André Vlaanderen, exlibris voor Albert Koentges

Onderstaande tekst is afkomstig uit het boek ‘CLX Ex-librissen van André Vlaanderen’ door A.G. Stainforth, uitgegeven in 1946.

André Vlaanderen, exlibris voor Albert Koentges

Letter Albert Koentges, lijncliche.

Een ex-libris, dat het bedrijf eener chemische ververij verzinlijkt door een voorstelling van het oude, eenvoudige handwerk van den lakenverwer, die bezig is het laken of ander weefsel in de kuip met kleurstof te behandelen. Het roerhout staat naast den werkman, terwijl op den achtergrond een ander bezig is de pas geverfde stukken op de drooglijnen te spannen.

De regenboog duidt op het kleurenspectrum en het nog juist zichtbaar silhouet van het Brugsche Belfort geeft aan, dat het bedrijf van dezen bibliophiel te Brugge is gevestigd.

Formaat 55 x 76 mm.
Gedrukt in zwart op creme papier.
Sign. onderaan rechts: Andre Vlaanderen, links: A° MCMXLIV.

 
 
 

Overzicht exlibris werklijst André Vlaanderen