André Vlaanderen, exlibris voor Hector Bruggeman

Onderstaande tekst is afkomstig uit het boek ‘CLX Ex-librissen van André Vlaanderen’ door A.G. Stainforth, uitgegeven in 1946.

André Vlaanderen, exlibris voor Hector Bruggeman

Letter Hector Bruggeman, lijncliche.

De naam Bruggeman – brugwachter – heeft den ontwerper een figuur uit de Noordsch-Germaanse mythologie geïnspireerd en wel die van Heimdall, den nooit slapenden wachter van de brug Bifrost. Den regenboog, die de verbinding vormt tusschen Manheim, de aarde, het verblijf der menschen en Asenheim, dn machtigen burcht der goden. Bij het minste onraad, dat van de zijde der reuzen, de ontketende natuurkrachten, dreigde, waarschuwde Heimdall door krachtige stooten op zijn giallarhoorn, die tot in de uiterste hoeken van het wereldruim weerklonken.

De gekroonde B, het heraldisch motief van Brugge, vormt hier de hoofdletter van den familienaam.

Formaat 61 x 106 mm.
Gedrukt in zwart op creme papier.
Sign. onderaan in ‘t midden: Andre Vlaanderen ’44

 
 
 

Overzicht exlibris werklijst André Vlaanderen