André Vlaanderen, exlibris voor Hubert Dewez

Onderstaande tekst is afkomstig uit het boek ‘CLX Ex-librissen van André Vlaanderen’ door A.G. Stainforth, uitgegeven in 1946.

André Vlaanderen, exlibris voor Hubert Dewez

Letter Hubert Dewez, lijncliche.

Op dit ex-libris vormt het geslachtswapen het hoofdmotief, hier zijn echter aan het gebruikelijke familiewapen zwanen toegevoegd. Daar in de heraldiek de toepassing van schildhouders geen andere beteekenis heeft dan die van een aanvullende versiering, is het naar de opvatting van den ontwerper, waar dit in een ontwerp te pas komt, geoorloofd een dergelijke versiering aan te brengen, ook al was zulks in de familie niet gebruikelijk bij de toepassing van het wapen.

De linker bovenhoek van het ontwerp bevat het wapen van het voormalige hertogdom Limburg, geplaatst op een scheepsanker, terwijl de rechter bovenhoek het embleem der geneeskunde toont en een rij boeken de compositie beneden afsluiten.

Formaat: 45 x 42 mm.
Gedrukt in zwart op creme papier.
Sign. onderaan rechts: Andre Vlaanderen, links: MCMXLIV

 
 
 

Overzicht exlibris werklijst André Vlaanderen