André Vlaanderen, exlibris voor Ir. P. Schepens

Onderstaande tekst is afkomstig uit het boek ‘CLX Ex-librissen van André Vlaanderen’ door A.G. Stainforth, uitgegeven in 1946.

André Vlaanderen, exlibris voor Ir. P. Schepens

Letter Ir. P. Schepens, lijncliche.

Ex-libris van een waterbouwkundig ingenieur, belast met het toezicht op de waterbouwkundige werken in West-Vlaanderen, op welke functie de verschillende in het ontwerp toegepaste motieven doelen.

In het midden is het gebied langs de zeekust, tusschen de Fransche en de Nederlandsche grens, weergegeven in een kaart, waarop alleen de waterwegen zijn aangegeven en waarboven een zittende figuur met roeispaan in de rechterhand en met de linkerarm rustend op een waterval, als bekronend motief in een boog is geplaatst.

Daarbij voegt zich het wapen van West-Vlaanderen en de zinspreuk: Vincit assiduns labor (gestadige arbeid komt alles te boven), toepasselijk op den voortdurenden strijd tegen het water. Deze allegorische voorstelling is niet die van Neptunus (Poseidon), den woesten heerscher der zeeën, maar van den wat minder grimmigen watergeest der polders en binnenwateren.

Als sluitingsvignet staat onderaan de afbeelding van een waterwindmolen van het traditioneele type, dat niet alleen door zijn karakteristiek silhouet zooveel bijdraagt tot de landelijke schoonheid, maar dat in de praktijk ook heeft bewezen nog steeds te voldoen aan de praktische eischen van een poldermolen.

Formaat 110 x 61 mm.
Gedrukt in zwart op wit papier.
Sign. onderaan, rechts: Andre Vlaanderen, links: A° ’45.

 
 
 

Overzicht exlibris werklijst André Vlaanderen