André Vlaanderen, exlibris voor J.J.M.E. Muijser

Onderstaande tekst is afkomstig uit het boek ‘CLX Ex-librissen van André Vlaanderen’ door A.G. Stainforth, uitgegeven in 1946.

André Vlaanderen, exlibris voor J.J.M.E. Muijser

Letter J.J.M.E. Muyser, fotolithografie.

De ex-libris-teekening stelt een rustend landmeter voor, die zich in zijn studeervertrek onledig houdt met geschiedkunde en plaatsbeschrijving.

Bovenaan staan in een cirkelboog de wapens der elf Nederlandsche provincied gegroepeerd, terwijl de omlijsting verder de titels van een drietal standaardwerken vermeld, welke onderscheidenlijk de geschiedenis van Amsterdam, Dordrecht en Zeeland beschrijven.

Beneden wordt de compositie afgesloten door een banderol, en een geopenden passer, de laatste is een bescheiden aanduiding van het beroep; de inscriptie: op mijn stoel door mijn land*,” is van toepassing op den rustenden geodeet, die, kalm gezeten in zijn bibliotheek, bij het lezen in zijn topografische boeken, in gedachten het land doorkruist.

Formaat 64 x 104 mm.
Gedrukt in zwart en goud op creme papier.
Sign. onderaan, rechts: Andre Vlaanderen, links: Dec. 1937.

* Variatie op den titel van een bekend werkje van de hand van Dr. E. Laurillard, luidend: Op uw stoel door uw land.

 
 
 

Overzicht exlibris werklijst André Vlaanderen