André Vlaanderen, exlibris voor Jack Danlos

Onderstaande tekst is afkomstig uit het boek ‘CLX Ex-librissen van André Vlaanderen’ door A.G. Stainforth, uitgegeven in 1946.

André Vlaanderen, exlibris voor Jack Danlos

Letter Jack Danlos, clichedruk.

Een ontwerp, dat op verschillende wijze de handelspubliciteit uitdrukt.

In het hart van den trifoliumvorm prijkt Mercurius’ slangenstaf. In den bovencirkel, en staande op den Mercuriushoed, rekst zich een struische haan om de wereld kondschap te geven; als randschrift Ignoti nulla Cupido (Onbekend maakt onbemind). De linker cirkel geeft de afbeelding van een snelpers tegen een achtergrond van fladderende bladen papier (de verspreiding in grooten getale van reclamedrukwerken). Het motief in den cirkel stelt drie schakels van een ketting voor, die onderscheidenlijk den vorm hebben van een vraagteeken, monogram J.D. en een uitroepteeken. J.D. vormt alzoo de schakel tusschen vraag (?) en aanbod (!). Een gelijkaardige achtergrond bevordert het decoratief evenwicht tusschen dit motief en het voorafgaande.

In dit boekmerk is ook een vaste plaats aangegeven voor het inschrijven van het boeknummer.

Formaat 65 x 70 mm.
Gedrukt in zwart op wit papier.
Sign. onderaan in ‘t midden: Andre Vl. ’41.

 
 
 

Overzicht exlibris werklijst André Vlaanderen