André Vlaanderen, exlibris voor Karel van Nyen

Onderstaande tekst is afkomstig uit het boek ‘CLX Ex-librissen van André Vlaanderen’ door A.G. Stainforth, uitgegeven in 1946.

André Vlaanderen, exlibris voor Karel van Nyen

Letter Karel van Nyen, clichedruk.

Het middenmotief, de door de zon beschenen heide en de spreuk in arduis crescit in claritate ardet (ze groeit onder ongunstige voorwaarden en glanst in vollen luister) is een zinspeling op den naam: Van Nyen = van de heide.

Met de zigzagversiering der omlijsting is de electriciteit bedoeld, hetgeen wijst op de bijzondere activiteit, welke de ex-librisbezitter, in zijn hoedanigheid van lid der Bestendige Deputatie van Antwerpen, ten opzichte van electrificatie van de Kempen aan den dag legt.

Verder is in elken hoek een embleem geplaatst dat van voorliefde tot een bepaald studieveld getuigt. Links boven: het wapen van het St. Lucasgild (beeldende kunst). Rechts boven: perkamentrol met zegels (geschiedenis). Links onder: een gekroonde gans (folklore en tevens herinnerend aan een werk, dat deze boekenliefhebber publiceerde en dat getiteld is: De gans in de volksvermaken. Rechts onder: De St. Cornelishoorn, welke eveneens betrekking heeft op het zoo juist genoemde werk. Onderaan staat het wapen van Beersel*, de plaats zijner inwoning.

Formaat 64 x 110 mm.
Gedrukt in zwart op creme papier.
Sign. onderaan rechts: Andre Vlaanderen, links A.D. MCMXLIII.

* Daar in de teekening heraldische kleuraanduiding ontbreekt, volgt hier de blazoeneering: in sabel en zwaard van zilver, met een gouden gevest, vergezeld van twee toegewende beren van goud, getongd in genageld van keel.

 
 
 

Overzicht exlibris werklijst André Vlaanderen