André Vlaanderen, exlibris voor L.H.M. Aangenendt

Onderstaande tekst is afkomstig uit het boek ‘CLX Ex-librissen van André Vlaanderen’ door A.G. Stainforth, uitgegeven in 1946.

André Vlaanderen, exlibris voor L.H.M. Aangenendt

Letter LH.M. Aangenendt, 1931, clicgedruk.

Het middenvak van dit apothekers-ex-libris is een ruit, welke door den bovenkant van een opengeslagen foliant in twee gelijkzijdige driehoeken wordt verdeeld. De bovenste driehoek geeft het beeld van een apotheker, die bezig is met het bestudeeren van een of ander pharmaceutisch kruid, terwijl in den ondersten het embleem der artsenijbereidkunde is geplaatst.

Scheikundinstrumenten vullen de hoeken onderaan; bovenaan bevaaten de hoeken papaverbollen, waarvan het heuksap reeds in de oudheid was bekend.

Acrostichon: Lees het met aandacht.

Gedrukt in zwart op wit papier.
Sign. in ‘t midden onderaan: Andre Vlaanderen.

 
 
 

Overzicht exlibris werklijst André Vlaanderen