André Vlaanderen, exlibris voor M.J. Mulder

Onderstaande tekst is afkomstig uit het boek ‘CLX Ex-librissen van André Vlaanderen’ door A.G. Stainforth, uitgegeven in 1946.

André Vlaanderen, exlibris voor M.J. Mulder

Letter M.J. Mulder, fotolithografie.

De vrouwenfiguur, oprijzend uit het naammonogram, de haren met bloemen getooid, en aandachtig een plantje onder de loupe determineerend, verzinlijkt de botanie, en meer in het bijzonder de liefde tot de natuur, die zich niet vergenoegt met bewonderende aanschouwing, maar ook tot een diepere kennis wenscht door te dringen.

Deze gedachte wordt onderlijnd door de spreuk: Parva licet componere magins, men mag niet het kleine met het grote vergelijken.

Het motief, dat het ontwerp onderaan afsluit, het gevleugelde hoofd met de vele tongen, symboliseert de polyglottische kennis van de eigenares van dit boekmerkteeken.

Formaat 55 x 90 mm.
Gedrukt in zwart en goud op creme papier.
Sign. Andre Vlaanderen 1937.

 
 
 

Overzicht exlibris werklijst André Vlaanderen