André Vlaanderen, exlibris voor M. Maertens-Verkinderen

Onderstaande tekst is afkomstig uit het boek ‘CLX Ex-librissen van André Vlaanderen’ door A.G. Stainforth, uitgegeven in 1946.

André Vlaanderen, exlibris voor M. Maertens-Verkinderen

Letter M.Maertens-Verkinderen, fotolithografie.

Het middenvak van dit dames-ex-libris stelt een lezende jonge moeder voor, omringd door haar kinderen en zittend in een Leie-landschap.

In de rivier drijven de rootbakken, terwijl het vlas langs den oever in kapellen te drogen staat. Boven, in het medaillon is St. Maarten afgebeeld; beneden staat, in een krans van vlasbloemen, het wapen van Bavickhove, de woonplaats.

De vlasbouw duidt op het beroep van den echtgenoot en St. Maarten op diens naam, terwijl de kinderen niet alleen het moederschap vertolken, maar bovendien een allusie zijn op den naam van de moeder.

Formaat 77 x 111 mm.
Gedrukt in zwart op wit papier.
Sign. onderaan in ‘t midden: Andre Vlaanderen ’43.

 
 
 

Overzicht exlibris werklijst André Vlaanderen