André Vlaanderen, exlibris voor Maurits van Coppenolle

Onderstaande tekst is afkomstig uit het boek ‘CLX Ex-librissen van André Vlaanderen’ door A.G. Stainforth, uitgegeven in 1946.

André Vlaanderen, exlibris voor Maurits van Coppenolle

Letter Maurits van Coppenolle, 1944, lijncliche.

Een humoristisch ex-libris van den West-Vlaamschen heemkundige en folklorist Maurits van Coppenolle. Een sprekende voorstelling van een Middeleeuwschen nar, zittend op een ezel en met zijn marot, als waardigheidsteeken van zijn roemruchtig gilde, in de hand.

Als randschrift de apodictische rijmspreuk:

Geen mensch en is er opgevoed,
die niet een weinig zot en doet.

Formaat: 57 x 66 mm.
Gedrukt in zwart op creme papier.
Sign. in den linker benedenhoek: Andre Vlaanderen.

 
 
 

Overzicht exlibris werklijst André Vlaanderen