André Vlaanderen, exlibris voor Rosa Ceulemans

Onderstaande tekst is afkomstig uit het boek ‘CLX Ex-librissen van André Vlaanderen’ door A.G. Stainforth, uitgegeven in 1946.

André Vlaanderen, exlibris voor Rosa Ceulemans

Letter Rosa Ceulemans, clichedruk.

Een voorbeeld van een sierlijk damesex-libris. Een achthoekige omlijsting van rozen, als allusie op den naam, omsluit het beeld van een jeugdige lezeres, waarnaast men het motto: utile dulci (het nuttige met het aangename) leest.

In aansluiting bij dit middenmotief staat links het wapen van de stad Lier en rechts een schildvorm, waarin motieven der rijwiel-, tennis- en schaatsensport zijn vereenigd. Als bekroning prijkt bovenaan de toren van de St. Gummaruskerk van Lier.

Formaat 45 x 102 mm.
Gedrukt in zwart op beige papier.
Sign. onderaan rechts: Andre Vl., links: MCMXLV.

 
 
 
 
 
 

Overzicht exlibris werklijst André Vlaanderen