André Vlaanderen, exlibris voor St. Jozefsgesticht

Onderstaande tekst is afkomstig uit het boek ‘CLX Ex-librissen van André Vlaanderen’ door A.G. Stainforth, uitgegeven in 1946.

André Vlaanderen, exlibris voor St. Jozefsgesticht

Letter St. Jozefsgesticht, Torhout, fotolithografie.

In het midden van een kruis van egelantieren, de bloem, die het zinnebeeld der heilrijke inspanning is, prijkt de beeltenis van Sint Jozef, den schutspatroon van deze stichting, welke een college, een kostersschool en een normaalschool omvat.

De voet van het kruis wordt ingenomen door het wapen van Torhout. De vier hoeken dragen onderscheidenlijk de beeltenis der patroonheiligen:

  • Sint Rembertus, patroon van het College (oude humanoria en middelbare afdeeling). Deze heilige uit Torhout was leerling van de eerste in die stad gestichte kloosterschool in de 9e eeuw en tweede bisschop van hamburg en Bremen. Inscriptie: Ex humo cole hominem (Bouw uit stof een mensch).
  • Sint Gregorius, patroon van de Kastersschool, staat, als Gregorius de Groote, bekend als hervormer van de liturgie en van den kerkzang. Inscriptie: (Sancta, Sancte (Doe heilige dingen op heilige wijze.
  • Gelukzalige Achas, patroon van de Oefenschool, een heilig knaapje van Torhout uit de 13e eeuw. Inscriptie: Discens doce, parve, magnos (Kleine jongen, onderwijs al leerend de grooten).
  • Sint Don Bosco, patroon van de Normaalschool, is de groote heilige pedagoog. Inscriptie: Disce docere (Leer onerrichten).

Formaat 56,5 x 77 mm.
Gedrukt in zwart op wit papier.
Sign. onderaan, links: A.D. MCMXLIV, rechts: Andre Vlaanderen Fecit.

 
 
 

Overzicht exlibris werklijst André Vlaanderen