Bloedrode heidelibel – Sympetrum sanguineum

Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum

 

De bloedrode heidelibel leeft in plassen, moerassen en vennen.Ze hebben een eigenaardige, schoksgewijze vlucht en ze zijn schuw en snel, maar gaan veel zitten op gebroken rietstengels, uitstekende takjes of op de grond. Vaak steekt hij bij warm weer het achterlijf recht omhoog, zodat de invallende zonnestralen minder aangrijpingsvlakken hebben op het lichaam. Hierdoor vermijden ze oververhitting van hun lichaam.

De vliegtijd is gewoonlijk van begin juli tot eind september. In Nederland een algemene libel, maar in de drie noordelijke provincies worden ze minder gevonden. Ondanks dat ze algemeen zijn, nemen de aantallen af.