Bruinrode heidelibel – Sympetrum striolatum

Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum

De bruinrode heidelibel heeft een eenjarige levenscyclus en overwintert als ei. De eieren komen in het voorjaar uit, waarna de larven zich snel ontwikkelen. Uitsluipen vindt plaats vanaf eind mei tot eind september, met een piek van eind juli tot begin september. Bij hoge uitzondering kunnen bruinrode heidelibellen als imago overwinteren en in het vroege voorjaar weer actief worden.

De bruinrode heidelibel is vaak de eerste heidelibel die pasgegraven poelen koloniseert. Kleine opdrogende poelen vormen het optimale voortplantingsbiotoop, maar voortplanting is ook vastgesteld in langzaam stromende wateren, weelderig begroeide vennen of zelfs licht brak water. De structuur van de vegetatie heeft weinig invloed op het voorkomen, maar plaatsen met veel schaduw worden gemeden.

Bron: De Vlinderstichting