Danièle Sallenave – Gepasseerd station

Omslag boek Daniele Sallenave - gepasseerd station

Ondertitel: Teloorgang van een utopie 1990-1991
Vertaler: Rosalie Siblesz
Uitgever: De Arbeiderspers
Uitgebracht in: 1993
ISBN: 90 295 3491 5
Serie: Privé-domein nr.209
Aantal bladzijden: 280

 

Tekst achterzijde boek:

Letter Op 1 januari 1990, terwijl ze op het punt staat naar Praag te vertrekken, begint Danièle Sallenave aan iets wat zal uitgroeien tot een fascinerend dagboek. De Berlijnse Muur is gevallen en de ontmanteling van het communisme in de Sovjet-Unie is nog slechts een kwestie van tijd. In haar dagboek doet Sallenave verslag van haar bevindingen en overpeinzingen tijdens de reizen die ze maakt door vrijwel alle communistische landen die de wind der verandering beroert.

Sallenave verdonkeremaant haar vroegere engagement niet. Ook zij geloofde in de rode utopie. Maar wat ze op haar reis door Oost-Europa voor haar ogen ziet gebeuren, is een ommekeer die, in weerwil van alle euforie, gepaard gaat met ellende. De verdwijning van de Sovjet-unie is volgens Sallenave meer dan het einde van een totalitair regime: ‘Het betekent dat het tijd is voor een volledige herwaardering van deze eeuw, en van de eeuw die eraan voorafging, van onze jeugd en van ons engagement, tijd om zorgvuldig na te denken over het lot van onze samenlevingen […] om allen die geloofden dat het communisme een stralende toekomst voor de mensheid betekende, vol droefheid te herdenken.’

Gepasseerd station is het ooggetuigenverslag van een culminatiepunt in de geschiedenis van deze eeuw. Een aangrijpend boek waarin van triomfalisme over het afscheid van een tijdperk weinig te bespeuren valt.

Danièle Savenalle won in 1980 de prestigieuze Prix Renaudot en geldt als een van de vooraanstaande schrijfsters in Frankrijk. De Arbeiderspers publiceerde eerder twee romans van haar: Adieu (1991) en Schijnleven (1992).

* Dit boek is een met grote intuïtie en een diep historisch besef geschreven inventaris van de teloorgang van een utopie. Eén die zonder dat wij het werkelijk beseften al jaren morsdood was. – Florence Noiville in Le Monde.