Duinparelmoervlinder – Fabriciana niobe

Duinparelmoervlinder - Fabriciana niobe

De duinparelmoervlinder is een zeldzame standvlinder die vooral voorkomt in de duinen van Noord-Holland en op de Waddeneilanden. Tot het begin van deze eeuw kwam hij ook nog voor op de Hoge Veluwe. Hij staat op de rode lijst en is een bedreigde soort.

Nederlandse namen:

  • Duinparelmoervlinder
  • Viooltjesvlinder

 

Wetenschappelijke namen:

  • Fabriciana niobe (Linnaeus 1758)

 

De vliegtijd is van eind mei tot eind juli in één generatie. De vlinders voeden zich met nectar van verschillende kruiden, waaronder slangenkruid, koninginnenkruid en akkerdistel. De mannetjes maken patrouillevluchten om een vrouwtje te vinden. De vlinders voeden zich met verschillende kruiden zoals slangenkruid, koninginnenkruid en akkerdistel. De dichtheid is vrij hoog, circa 8 tot 16 vlinders per hectare. Mannetjes vinden de vrouwtjes overwegend door patrouillevluchten te houden.

Bron: De Vlinderstichting