E.J.V.M. Hoogeveen – Vlinderatlas

Omslag van 'Vlinderatlas' door E.J.V.M. Hoogeveen.Tekst: E.J.V.M. Hoogeveen
Afbeeldingen: W. Hubert
Uitgebracht in: 1913
Uitgebracht door: Paul Brand, Bussum
Aantal bladzijden: 140

 

Voorwoord

Dit boekje is samengesteld, om belangstelling te wekken voor de vlinders, die als een schitterende schooonheidsopenbaring van Gods heerlijke rijke natuur, ten alleen tijde de aandacht der menschen trokken. In ons land zijn ettelijke boeken en boekjes over vlinders verschenen. De uitgave van dergelijke werkjes die soms zinnen en hoofdstukken bevatten van ‘verdacht allooi’, deden mij besluiten op de aanbieding van den Uitgever in te gaan. Deze bladzijden kunnen veilig door Ouders en Opvoeders onder de oogen der hun toevertrouwden gebracht worden.
De Nederlandsche namen zijn ontleend aan J.C. Sepp’s beroemd werk over Nederlandsche vlinders. Hier en daar is een andere naam bijgevoegd, uit andere schrijvers overgenomen, welke dan zonder lidwoord opgegeven wordt. Althans in de officieele lijst.
De namen van Nederlandsche planten zijn ontleend aan de lijst, vastgesteld in 1906 door de Commissie voor Nederlandsche plantennamen.
Voor de systematische volgorde der wetenschappelijke namen van de Vlinders, is de Cataloog van Staudinger en Rebel nagenoeg volkomen gevolgd.

 

Citaten of afbeeldingen uit dit album komen voor bij de volgende natuurfoto’s:
Atalanta
Bonte bessenvlinder
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Gehakkelde aurelia
Groot koolwitje
Icarusblauwtje
Klein koolwitje
Koninginnenpage