Een enkel opbeurend woord

Omslag van 'Een enkel opbeurend woord' van Marten Toonder.Auteur: Marten Toonder
Uitgever: De bezige bij
Uitgebracht in: september 1982
Aantal bladzijden: 172
ISBN: 90 234 0810 1

 

Inhoud

 

Tekst achterzijde boek:

‘Een enkel opbeurend woord; dàt is waar de wereld behoefte aan heeft,’ aldus de heer O.B.B. te R.

Hogen bomen vangen veel wind, zodat de nederige er met lede ogen naar kijken om spijkers te gaan zoeken op het lage water, waarin ze de zon niet kunnen zien schijnen.
Menigmaal heb ik nullen van de koude grond de pen in hun gal zien dopen, om een heer bont te maken, waar een vlekje op zat. Meestal was het veel geschreeuw om oud ijzer, maar toch!
Hoe gemakkelijk is het niet om een meer verhevene achter zijn rug bij de neus te nemen! Laat men het in zijn gezicht doen, in plaats van iemand aan te vallen die hoger staat, zodat hij zich niet verdedigen kan.
Een heer is fijnbesnaard en wanneer hij soms bij het verzetten van bergen in een parket geraakt, is een enkel opbeurend woord genoeg om hem weer te laten voortgaan op de ingeslagen weg. Dat is de diepe boodschap, die dit werk ons te brengen heeft. Het is als zeldzame oude port, van het zuiverste water, zodat ik er van gesmuld heb.