Een groot denkraam

Marten Toonder - Een groot denkraamUitgever: De bezige bij
Uitgebracht in: september 1972
ISBN: 90 234 0412 2
Aantal bladzijden: 245

Dit boek bevat de verhalen:
– De liefdadiger
– Het platmaken (ook wel ‘De prolzwammen’)
– De loodhervormer

Tekst achterzijde boek:

Als stil water zit men dikwijls vol, zodat de gedachten opgekropt naar de lippen wellen.
Maar ach, wie begrijpt wat een diepgaand iemand eigenlijk bedoelt?
Meestal wordt zijn denkleven op gruwelijke wijze gefnuikt, waardoor de hoge vlucht van een herengeest ons maar al te vaak geknakt tegemoet treedt.
Dit boek bewijst ons echter, dat zich ook in dit tijdsgewricht nog helden bewegen, die de vleugels naar alle kanten uitslaan en zodoende de aderen der volks warm doen lopen door hun groot denkraam.

aldus de heer O.B.B. te R.

>