Een groot denkraam

mslag van Een groot denkraam door Marten ToonderAuteur: Marten Toonder
Uitgever: De bezige bij
Uitgebracht in: september 1972
Aantal bladzijden: 245
ISBN: 90 234 0412 2

 

Inhoud

 

Tekst achterzijde boek:

Als stil water zit men dikwijls vol, zodat de gedachten opgekropt naar de lippen wellen.
Maar ach, wie begrijpt wat een diepgaand iemand eigenlijk bedoelt?
Meestal wordt zijn denkleven op gruwelijke wijze gefnuikt, waardoor de hoge vlucht van een herengeest ons maar al te vaak geknakt tegemoet treedt.
Dit boek bewijst ons echter, dat zich ook in dit tijdsgewricht nog helden bewegen, die de vleugels naar alle kanten uitslaan en zodoende de aderen des volks warm doen lopen door hun groot denkraam.

aldus de heer O.B.B. te R.