Hokusai – Jitô Tennô

Haru sugite
Natsu ki ni kerashi
Shirotae no
Koromo hosu chô
Ama no kagu yama

 

Voorjaar lijkt voorbij,
de zomer begint bijna.
De witte kleren
worden gebleekt op de berg
van hemels parfum.

 

Afbeelding van Hokusai, behorende bij het gedicht van Jito Tenno.

 

Dichter

Jitô Tennô is de dochter van Tenji Tennô ( zie afbeelding 1) en een van de weinige vrouwen die hebben geregeerd. Zij was regent van 690-696 en overleed in 1702.

 

Gedicht

Berg Amanokagu is een heuvel ten zuidoosten van Nara en zichtbaar vanuit de stad. De vorm van de berg lijkt op een parfumfles.
In de zomer spreiden de dorpsbewoners hun witte kleding uit op de flanken van de berg om deze te drogen en bleken, nadat ze in de herfst en winter bedompt en vuil zijn geworden.
De dichteres gebruikt de woorden ‘Shirotae no koromo, wat witte kleding kan betekenen, maar ook “kleding der stralend witten‘, waardoor de suggestie wordt gewekt dat de goden zelf hun kleding te drogen hebben gelegd.

 

Afbeelding

Op de afbeelding zijn vrouwen te zien die kleding wassen in het water van de rivier.
Rechts bovenin, in het dorp is de witte kleding te zien die gewassen is en hangt te drogen.

Het gedicht rechts bovenin is op een grappige manier weergegeven. De berg Amanokagu is weergegeven in drie kanji – drie tekens, waarbij ‘Ama vlas kan betekenen, maar ook hemel. ‘Kagu‘ staat op deze manier voor geur. Voor de vrouwen krijgt de naam van de berg dus niet alleen de betekenis van ‘hemelse geur‘, maar ook ‘stank van vlas‘.