De rijmbijbel van Jacob van Maerlant

Afbeelding van de kaft van rijmbijbel - Jacob van Maerlant

Redactie: Bram Caers en Jan Pauwels
Uitgegeven door: AUP (Amsterdam University Press)
Uitgegeven in: 2023
ISBN: 978 94 6298 854 5
Aantal pagina’s: 280

 
Tekst achterflap

Letter De dertiende-eeuwse Rijmbijbel van Jacob van Maerlant (KBR, ms. 10.001) is het oudste geïllustreerde handschrift in het Nederlands.

Het boek bevat een berijmde hervertelling van de Bijbel, gevolgd door een geschiedenis van de Joodse opstand tegen de Romeinen, ruim na het leven van Jezus. Het handschrift is rijkelijk geïllustreerd, met niet minder dan 159 kostbare miniaturen.

Door de beroemde auteur, het luxueuze karakter en het artistieke niveau van de verluchting krijgt het meteen een plaats tussen de internationale topstukken uit die periode. Experts geven in de inleidende essays een toelichting voor een breed publiek. In welke tijd en context is het handschrift ontstaan? Waaruit is het vervaardigd? Hoe is het geïllustreerd? Wie waren de bezitters? En hoe is het bekend geworden? Dan volgt een afbeelding in kleur van elke miniatuur, vergezeld van de relevante tekst in oorspronkelijke en hedendaags Nederlands én van een kort commentaar dat de lezen wegwijs maakt.

 

Dit boek komt voor in de berichten:

Jacob van Maerlant – Rijmbijbel