Met Uw welnemen

Omslag van 'Met uw welnemen' door Marten Toonder.Auteur: Marten Toonder
Uitgever: De bezige bij
Uitgebracht in: augustus 1983
Aantal bladzijden: 220
ISBN: 90 234 5150 3

 

Inhoud

 

Tekst achterzijde boek:

‘Dit werk was het grootste van de 34 delen der Nederlandse letterkunde,’ aldus de heer O.B.B. te R.

Het oog wil ook wat, zei mijn goede vader altijd, en daarom heb ik het zo vaak door deze gigant laten glijden, dat het me duizelde door de denkwijdte, die het aantrof. Het klimaat veranderde echter, en vele lezers kiezen eieren voor hun geld, wanneer ze het gelag moeten betalen.
De uitgever heeft dit heel fijn aan de tand des tijds gevoeld, en het werk versimpeld tot de eenvoudige pracht die thans voor ons ligt. ik meen, dat het ogenblik gekomen is om in het voorbijgaan even stil te staan bij de lessen, die er uit getrokken kunnen worden.
De eerste is, dat men de geest van een monumentale foliant niet kan terugbrengen door het inkrimpen van zijn drukwerk. Men kan hem niet met de kluiten waaruit hij gewassen is, in het riet sturen, als en begrijpt wat ik bedoel. Hij blijft levensgroot voor ons opstijgen, omdat hij meer talent heeft in zijn hele lichaam dan in zijn pink.
En de tweede les bezint zich nog steeds op de onbetaalbare waarde van het dienend element in zone samenleving, dat ‘Met uw welnemen’ in de schijnwerpers van het daglicht staat.