Overgehaalde landrotten

Marten Toonder - Overgehaalde landrottenUitgever: De bezige bij
Uitgebracht in: maart 1974
ISBN: 90 234 0468 8
Aantal bladzijden: 227

Dit boek bevat de verhalen:
– De wraakgier
– De beunhaas
– Het ontstoffen

Tekst achterzijde boek:

Een universeel werk van de eerste orde!
roept de Heer O.B.B. te R. uit.

Reeds meermalen heb ik getuigd van mijn bewondering voor de uitgelezen prachtwerken in deze serie, die aan de vergetelheid worden ontrukt door een meedogenloze uitgever.
Ditmaal ben ik geheel sprakeloos, zodat de ruimte mij ontbreekt.Welk een meesterhand is hier aan het woord! Hoe beklemmend wordt de hedendaagse moraal ten tonele gevoerd – en bij het tweede deel verbleekt zelfs het Waterpoort-schandaal op gruwelijke wijze.
Maar het slotdeel klinkt op als een klaroenstoot die ik vooral jongere lezertjes als een les op het hart zou willen binden.