Platbuik – Libellula depressa

Platbuik - Libellula depressa
De Platbuik heeft in vergelijking met andere libellen een breed achterlijf. Normaal is de Platbuik blauw van kleur voor volwassen exemplaren, maar het vrouwtje kan uiteindelijk naar bruin verkleuren zoals op de foto is te zien.

De Platbuik vliegt van eind april tot begin september en kan overal worden aangetroffen, maar is het liefst op zandgronden. De larven kunnen lang overleven in droge beken – langer dan de andere soorten.

 

Meer informatie is te vinden op de website van De Vlinderstichting.