Divers

SBdialogen.nl

SBdialogen.nl

Simon Buschman heeft een nieuwe website online, waar hij aan de hand van renga de dialoog aangaat met veertien verschillende dichters, genaamd SBdialogen.nl.

Van de verschillende dichters zijn reflecties opgenomen over het werk dat samen is gemaakt. Ook vijf renga’s tussen Simon en mij gemaakt zijn opgenomen, evenals foto’s van mijn hand.

Ik hoop dat u bij het lezen van de renga’s net zoveel plezier beleeft als ik heb gehad in het maken ervan.