Soms verstout ik mij

Omslag van 'Soms verstout ik mij' door Marten Toonder.Auteur: Marten Toonder
Uitgever: De bezige bij
Uitgebracht in: augustus 1985
Aantal bladzijden: 192
ISBN: 90 234 0934 5

 

Inhoud

 

Tekst achterzijde boek:

‘Wie de vrijheid neemt heer Oliviers ingenaaide levensgang te volgen, zal dikwijls zijn navrantige ondervindingen door merg en been voelen gaan,’ aldus de heer J. te B. te R.

Algemeniserend kan ik gelukkig vaststellen, dat hij daarbij meestal uithuizig is. Maar in het onderhavige boekwerk spelen zich ook in Bommelstein deplorabele toestanden af, waarin zelfs ik op aangrijpende wijze in beslag word genomen. Nu vraag ik U, als U mij permitteert.
Het is dan ook evidentig, dat ik mijn ontslag moest overwegen, wat ik niet graag doe wegens heer Oliviers gesoigneerde wijnkelder, en het kwalitiverende rookgerei.
Maar heer Olivier heeft meestal de goedheid een mooie les uit mijn overweging te trekken, zodat ik mij bij een volgende uithuizigheid verstouten kan geheel te relaxeren. Dit is vooral diverterend wanneer ik daarbij de criminele belevenissen van mijn werkgever ongestoord tot mij kan nemen.
Met uw goedvinden moet ik u de lezing van dit boek dan ook van harte aanrekommanderen!