De zachte geuren

met haar groene neus speurt ze al in de bloesems naar vruchtbeginsel bedolven onder roze, uitgebloeide sneeuwklokjes tulpenvelden in haar rode jasje op de foto ...

Kinderstemmen

het regent zacht, op de ramen van een school krokussen behoedzaam het grindpad op om geen krokus te pletten kindergejoel; ineens, tussen de bloemen stuitert een...

Miezerregens

miezerregens over het weiland gejaagd in grijze flarden in de luwte van de dijk liggen koeien, herkauwend in het naakte land levensgroot op een stal lingerierec...

Sporen in de dauw

een grijze dag – een bloeiend boeket onkruid zomaar op een veld een spleet in het wolkendek een blik op blauwe verten een wolk spreeuwen – het onuitgesprokene m...