H. Engel – Van rupsen en vlinders

Omslag van het plaatjesalbum 'Van rupsen en vlinders',  door H. Engel.Auteur: Dr. H. Engel
Uitgever: B. Koorn & Co., Alkmaar
Uitgebracht in: 1938
Aantal afbeeldingen: 96
Aantal bladzijden: 44

 

Voorwoord

L.S.

Door alle tijden heen is verzamelen van het een of ander een bezigheid geweest, die jong en oud bezielde.
En ook nog heden ten dage is hieraan geen einde gekomen.
Ieder heeft in een of ander opzicht zijn zwak, waarnaar zijn bijzondere belangstelling uitgaat. Laten we onder meer noemen: verzamelaars van postzegels, foto’s van filmsterren, van voetballers, van honden, schepen, enz.
Dat ook de natuur met zijn kleurenpracht de mens prikkelt tot het verzamelen van allerlei schone voorwerpen, is dan ook alleszins verklaarbaar.
Om aan deze liefhebberij tegemoet te komen en hierin zelfs enige leiding te geven, heeft de forma B. Koorn & Co., Koffiebranders en Thee-importeurs te Alkmaar, gemeend, voor haar vaste afnemers een gelegenheid open te moeten stellen tot het verkrijgen van een waardevol album met afbeeldingen in kleurendruk en wetenschappelijke beschrijvingen van niet minder dan 96 der schoonste vlindersoorten.
De plaatjes zijn alle getekend en gefotografeerd naar de natuur, grotendeels naar oorspronkelijke exemplaren, welke ons, welwillend ter beschikking zijn gesteld door den Heer J.B.Corporaal, entomoloog aan het Zo├Âlogisch museum te Amsterdam, wien ook van deze plaats voor zijn belangeloze medewerking, een hartelijk woord van dank zij gebracht.
Dit gevulde album zal zowel, voor jong en oud een lust zijn voor het oog en een betrouwbare leiddraad bij het beschouwen en bespreken van vlindersoorten en rupsen.

Alkmaar 1938.

B. Koorn & Co.

 

Citaten of afbeeldingen uit dit album komen voor bij de volgende natuurfoto’s:
Distelvlinder
Gehakkelde aurelia
Groot koolwitje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine vos
Koninginnenpage