Vriend Vijand

Het verhaal is oorspronkelijk van 24 oktober 1952 tot en met 13 januari 1953 uitgegeven als dagstrip in de N.R.C..

Stripnummer: 1730 – 1796

Op de Parateneilanden, die de beschaving verdedigen, rijzen twee vragen: “is de bom, waarmee iemand beschoten wordt, eigendom van de getroffene?” en “Is degene, die beschoten wordt, te beschouwen als een vijand?”

 

Uitgaven

Omslag van 'Heer Bommel - volledige werken' door Marten Toonder.Titel: Heer Bommel, volledige werken. De dagbladpublicaties nr.10
Uitgever: Uitgeverij Panda, ‘s-Gravenhage
Uitgegeven in: 1996
Pagina’s: 200
ISBN: 90 6438 210 7
Opmerking: onderstaande verhalen zijn opgenomen in dit boek:

  • Tom Poes en de Partenspeler
  • Heer Bommel en het wroeg-wezen
  • Tom Poes en de Schoonschijners
  • Tom Poes en de gebroeders Weeromstuit
  • Tom Poes en vriend Vijand