Wat enigjes

Marten Toonder - Wat enigjesUitgever: De bezige bij
Uitgebracht in: 1975
ISBN: 90 234 0514 5
Aantal bladzijden: 185

Dit boek bevat de verhalen:
– De giegelgak
– De gezichtenhandel
– De kwinkslagen

Tekst achterzijde boek:

De lezing van dit werk kan ernstige gevolgen hebben! aldus de zielkundige drs. Z. te R.

Ik zie dat zo dikwijls in mijn praktijk. Want op doortastende wijze wordt hier bij enkele proefpersonen onder de drempel van het bewustzijn gewoeld, zodat alles wat daar onderdrukt beweegt, aan het daglicht gebracht wordt.
Een baaierd van verschrikkingen treedt ons tegemoet; begeleiding door een geschoold agoog is dan ook dringend vereist!