Bonte bessenvlinder – Abraxas grossulariata

Bonte bessenvlinder - Abraxas grossulariata

Deze vlinder kan in heel Nederland gevonden worden, maar staat volgens de Vlinderstichting wel op de rode lijst.

Nederlandse namen voor deze vlinder zijn:

  • Bonte bessenvlinder
  • Bessenspanrups
  • Harlekijn

Wetenschappelijke namen zijn:

  • Abraxas grossulariata
  • Zerene grossulariata

 

De vlinder komt al wel voor in de Vlinderatlas uit 1913. De tekst is van E.J.V.M. Hoogeveen, de afbeelding is gemaakt door W. Hubert.:

Bonte bessenvlinder - Abraxas grossulariata

De Bonte bessenvlinder of Harlekijk (Abraxas grossulariata) is in geheel Europa in tuinen algemeen, ook in ons vaderland. Het bonte schubbenkleed en de voorliefde voor aalbessenstruiken verschaften hem, behalve zijn Hollandsche namen, ook den wetenschappelijken soortnaam. Want onder de vele soorten van bessen is ‘grossularia’ de kruisbes.
Doch, behalve blaren van kruisbessen, versmaadt de rups ook die van aalbessen, vogelkers, meidoorn en wilg niet, zoodat zij in de natuur zich nogal redden kan, als het gewone voedsel op mocht zijn. Ook zij verdient, even goed als de vlinder den naam van ‘bont’; zij is wit met breede zwarte vlekken op den rug; de buikzijde is geel met zwarte stippen. Nadat de rups overwinterd heeft, meestal onder dorre blaren, verpopt zij zich ongeveer in Juni. De pop is zwart met gele ringen, en levert na drie weken den vlinder. De eieren zijn geel.