Zwerftochten door ons land – Utrecht

Zwerftochten door ons land - Utrecht

Auteur: Jan Feith en Ch.C. Behrens
Illustraties: Bernard van Vlymen
Uitgever: N.V.Koek- en beschuitfabriek v/h Hille & Zoon, Zaandam
Uitgegeven in: 1931
Aantal pagina’s: 96
Aantal afbeeldingen: 96 kleine plaatjes, 10 grote afbeeldingen

 

Voorwoord

Letter Dat ons eerste plaatjes-album „Gelderland” zoodanig in de smaak viel, dat onze oplage in enkele maanden uitverkocht was en wij een herdruk moesten doen verschijnen, hadden wij niet verwacht.

Wij zijn er echter blij om – het werk van auteurs en teekenaar blijkt immers te worden gewaardeerd.

Als U ook leest wat één van de medewerkers van het officieel orgaan van een groote groep Jeugdorganisatie’s onder meer in zijn beoordeling over deze uitgave zegt:
„Zij geeft ons een goede leidraad voor het samenstellen van tochten door ons onvolprezen Gelderland, schetst van steden en dorpen, natuur en cultuur, put uit de historie en maakt ons idealisten voor de beoefening der oer-sport: het wandelen en daarom reeds heeft het bezit van dit album groote waarde, want wandelen beteekent: natuurlijke beweging, rust op tijd, overvloed van versche lucht en diepe ademhaling, vooral wanneer het over heuvels of bergen gaat, waardoor de longen tot in de meest afgelegen toppen en einden benut en gezuiverd worden.
Wandelen beteekent: zonlicht en wind, waardoor de huid gesterkt, geopend en actief wordt en de tubercolose wordt tegengegaan.
Kortom, wandelen beteekent: gezondheid, althans méér gezondheid dan anders uw deel zou zijn. Daarom zie het boek meester te worden en laat uw jongens het koopen en volsparen.”
Dan zal men begrijpen, dat wij met gerustheid thans „Utrecht” bij onze lezers aanbevelen.

Behalve tochten te voet en per fiets, geven wij thans ook een reeks water- en autotochten aan. Kies er wat uit voor Uw volgende vacantie en geniet van onze provincie Utrecht. Dit is de opdracht van dit boek en de wensch van de uitgevers:

N.V.Koek- en Beschuitfabriek
v.h. G. Hille & Zoon
 

Dit boek komt voor in de berichten:
Amersfoort – Koppelpoort
Amersfoort – Zuidsingel
Austerlitz