alles wijst hij aan voorop in het fietsstoeltje – de geur van zijn haar   Uit: Vuursteen herfst 2019 2e plaats in de kukai onder...

      de zomerwind is het schuurtje gepasseerd, langs de seringen   Uit: Vuursteen lente 2019 1e plaats in de kukai onderwerp: geuren  ...

Vesuvius

Ongedurig beent de chauffeur die ons vlak onder de top van de Vesuvius heeft gebracht heen en weer. Het was de bedoeling dat we binnen een uur heen en terug naa...